بهترین سنتور

 

خرید اینترنتی سنتور

 

سنتور بر پایهٔ بررسی‌ها و پژوهش‌ها، یکی از قدیمی ترین سازهای گستره ایران به‌ شمار می‌رود، قدیمی ترین نشانه‌ای که از این ساز پیدا ده، از سنگ ‌تراشی‌های آشور و بابلیان  در۵۵۹پیش از میلاد است. در این سنگ‌تراشی‌ها، رژه تشریفاتی که به بزرگداشت آشور بانیپال بر پا شده، ‌سازی که شباهت زیادی به سنتور دست ‌ورزی دارد، در میان آنها دیده می‌شود.
ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، تاریخ ‌نگار سرشناس و نویسنده نسک مروج‌ الذهب در شرح اوضاع موسیقی در زمان ساسانیان، هنگام نام بردن از سازهای متداول موسیقی ساسانی، واژه سنتور (سنطور) را ذکر می‌کند. در کتب کهن و تألیف های ابونصر فارابی و ابن سینا نیز نام سنتور چند بار ذکر شده‌است.
عبدالقادر مراغه‌ای ساز یا طوفان را معرفی کرد که شبیه سنتور دست‌ورزی بود با این تفاوت که برای هر نت، تنها یک تار می‌بستند و با جابجا کردن خرک‌ها، آن را کوک می‌کردند.
نام سنتور در سروده‌ها منوچهری نیز آمده‌است:

کبک ناقوس زن و شارک سنتورزن است        فاخته نای زن و بط شده تنبور زنا

سنتور، ‌سازی کاملاً ایرانی است که برخی ساخت آن را به ابونصر فارابی نسبت می‌دهند که مانند بربط، ساز دیگر ایرانی بعدها به کشورهای دیگر برده ‌شده است.
برخی پژوهشگران بر این باورند که سنتور در زمان‌های بسیار دور از ایران به دیگر کشورهای آسیایی رفته‌است، چنان‌که امروزه گونه‌های مشابه این ساز در عراق، ترکیه، سوریه، مصر، پاکستان، هند، تاجیکستان، چین، ویتنام، کره، اوکراین و دیگر کشورهای آسیای میانه و نیز در یونان نواخته می‌شود.
شگفت نیست که چون نخستین پیانو به دست سرورالملک، سنتورنواز روزگار امیرکبیر رسید، در دم نواخته شد! او پس از دمی کار با این ساز گفت: این ساز روی دستگاه ماهور کوک شده‌است. وی همان روز ماهور را نواخت و پس از کوتاه زمانی آن را، کوک کرد به گونه‌ای که دستگاه شور را با آن نواخت و همین کوک ایرانی است که در این هنگام نیز روی پیانوی ایرانی انجام می‌گیرد. این کوک سرورالملکی نام دارد و واپسین دستگاه شور است که در کنار پرده‌های دلکش گرایلی خسروانی، آذربایجانی، گیلانی و گبری (زرتشتی) و کردی و جامه‌داران و… نواخته می‌شود.
بر پایهٔ اسناد و مدارک، نگارگری‌ها و مینیاتورهای سده‌های پیش، آنچه که ما دست ورزه به نام سنتور در اختیار داریم در واقع سنتوری است که از نزدیک به یکصد و پنجاه سال پیش (زمان قاجار) با شکل و شمایل کنونی خود در اختیار هنرمندان ایرانی قرار دارد. چنان ‌که سنتورهای محمدصادق خان (که نخستین نمونه صوتی ساز سنتور به جا مانده از دوران قاجار متعلق به وی می‌باشد)، حبیب سماع حضور و حبیب سماعی، در ابعاد، شمار خرک و چگونگی ساخت، بسیار نزدیک به سنتور دست ورزی است.

در ذیل می توانید مدل های مختلف سنتور رو مشاهده و مقایسه کنید:

 

بهترین مارک سنتور

بهترین سازنده سنتور در ایران

قیمت سنتور

بهترین سنتور برای مبتدی

قیمت سنتور دست دوم

بهترین سنتور موسوی

بهترین سنتور زن ایران

قیمت سنتور همایون