معرفی ساز گارمون
معرفی ساز گارمون معرفی ساز قارمون

معرفی ساز گارمون

معرفی ساز قارمون ساز گارمون حاصل تغییراتی است که در جمهوری آذربایجان در آکاردئون برای سازگاری آن با موسیقی آذربایجان ایجاد شده است و احتمالا در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به موسیقی آذربایجان وارد…

(بیشتر بخوانید)
خانهدسته بندی هاحساب کاربری
جستجو

تماس سریع