تحویل سریع شهرساز چیست؟

شهرساز در شهر تهران و برخی از شهرهای پرجمعیت ایران اقدام به تحویل فوریسفارشات نموده است.

سفارشات شما طبق شرایط زیر پس از گذشت 24 ساعت کاری تحویل خواهند شد :

کالای خریداری شده در انبار شهرساز موجود باشد.

در غیر اینصورت زمان ارسال کالا از انبار فروشنده به انبار شهرساز به زمان ارسال اضافه خواهد شد.