توضیحات

خرید اینترنتی تار ولیزاده

برای خرید تار ولیزاده با ما هواره باشید….

توضیحات تکمیلی

جنس-کاسه

چوب توت

تعداد-سیم

6 عدد

جنس-دسته

چوب گردو

جنس پوست

بره

جنس-خرک

شاخ اوریال

جنس روی دسته

استخوان

سایز

4/4