توضیحات

سه تار محمدی الگو هاشمی

توضیحات تکمیلی

جنس-کاسه

چوب توت

جنس-دسته

چوب گردو

جنس-صفحه-رویی

چوب توت

جنس گوشی ها

چوب گردو

برند

آقای محمود صادق محمدی