شامل دو جلد داخل یک بسته می باشد

  • تعداد جلد : 2
  • سایر توضیحات : همراه با CD