معرفی ساز توبا
معرفی ساز توبا

معرفی ساز توبا

معرفی ساز توبا   بزرگترين ساز در خانواده سازهاي برنجي ساز توبا بزرگترين ساز در خانواده سازهاي برنجي كه ويژگي آن اندازه بزرگ و صداي عميق آن است. همانند تمامي سازهاي برنجي، صدا از طريق…

(بیشتر بخوانید)
خانهدسته بندی هاحساب کاربری
جستجو
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس
تماس سریع