معرفی ساز چگور
معرفی ساز چگور

معرفی ساز چگور

معرفی ساز چگور ساز چگور یا قپوز (قوپوز) یکی از سازهای اصیل و قدیمی استان آذربایجان است که برخی آنرا به علت قدمت بسیار زیاد که به دوران پیدایش آذربایجان برمی‌گردد، مادر موسیقی آذربایجانی می‌دانند.…

(بیشتر بخوانید)
خانهدسته بندی هاحساب کاربری
جستجو
این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس
تماس سریع